Zinema-aretoen titularrentzako laguntzak

Zinematografiaren eta Ikus-entzunezko Arteen Institutuaren Zuzendaritza Nagusiaren 2020ko uztailaren 30eko Ebazpenaren laburpena. Horren bidez, zinema-aretoen titularrei zuzeneko laguntzak emateko baldintzak ezartzen dira eta laguntza horietarako deialdia egiten da, COVID-19ren krisiaren ondorioz 2020an egindako gastuak ordaintzeko.

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2020-26044

Ebazpena