ICAA-k gaur egun ekoizpen, banaketa eta erakusleei zuzendutako laguntza lerroak ditu

Ekoizpenerako 4 laguntza-lerro daude:

  • Orokorrak: enpresa ekoizleentzako laguntza aurreratuak, film luzeen proiektuen produkzioaren kostua finantzatzeko, irizpide objektiboak aplikatuz.
  • Selektiboak: enpresa ekoizle independenteentzako laguntzak, balio zinematografiko, kultural edo sozial berezia duten proiektuetarako, dokumentalak edo esperimentalak izan edo errealizadore berriak sartu. Laguntza horiek kide anitzeko organoak txostena egin ondoren emango dira.
  • Proiektuari buruzko film laburra: ekoizle independenteentzako laguntzak proiektuari buruzko film laburrak ekoizteko, kide anitzeko organoak txostena egin ondoren emango direnak.
  • Egindako film laburra: enpresa ekoizle independenteei film laburrak ekoizteko laguntzak, kide anitzeko organoak txostena egin ondoren emango direnak
  • Banaketarako laguntzak: banatzaile independenteentzako laguntzak, film luzeak eta film labur, Europar Batasuneko eta Iberoamerikako multzoak zinema-aretoetan bana daitezen sustatzeko.
  • Jaialdiak antolatzeko laguntzak: Espainian egiten diren zinema-jaialdi eta -lehiaketa entzutetsuak antolatzeko laguntzak
  • Jaialdietan parte hartzeko laguntzak: film espainiarrek ospe handiko nazioarteko jaialdietan parte har dezaten laguntzeko ekoizpen-etxeei zuzendutako laguntzak, zinema espainiarraren balio kultural eta artistikoak hedatzen laguntzeko, lehiaketan parte hartzeko eta sustatzeko gastuak diruz lagunduz.
  • Erakusleei zuzendutako laguntzak: zinema-aretoen titularrentzako zuzeneko emakidarako laguntzak, COVID-19ren krisiaren ondorioz 2020an egindako gastuak ordaintzeko.