(Doragon Bôru Zetto: Kami to Kami  )

(Doragon Bôru Zetto: Kami to Kami )