(Doragon bôru Z: Fukkatsu no F )

(Doragon bôru Z: Fukkatsu no F)