Erkidegoko eta Iberoamerikako filmen kopiak zinema-aretoetan sartzeko laguntzak emateko deialdia

Donostiako ZINEUSKADI elkartea irabazi asmorik gabeko elkartea da eta 2002ko martxoaren
22ko elkartzeko eskubidea arautzen duen 1/2002 Lege Organikoan eta 2007ko ekainaren 22ko
Euskadiko elkarteen 7/2007 Legean ezarritakoa betetzen du. Legebiltzarrak onartu zuen lege hori
Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 9 eta 10.13 artikuluetan ezarritakoa betez.
2018an zinema-aretoetara erkidegoko eta Iberoamerikako filmen kopiei iristen laguntzeko
laguntzen ildo bat ezartzea interesgarria litzatekeela erabaki du elkarteak.

 

Deialdia

Anexo I

Anexo II